Имах възможност да снимам за това списание, скандално нашумяло преди години, по друг повод…

След няколко поредни броеве, в които сътрудничех “на хонорар” се оказа, че финансовата коректност не е силната страна на главния редактор Румяна Григорова.

Неотдавна “отървала се” от предшестващ сътрудник-фотограф (вероятно по сходни причини), тя градира деловите ни отношенията от вежливост до открита враждебност – за каквито и да е финансови очаквания от моя страна. При инцидентен разговор с графичния оформител на изданието подразбрах, че това е обичайния стил на работа там.

Споделям това, за да предупредя колеги, отзовали се в редакцията, да се задоволят с удоволствието от работата си и да не “досаждат” на Г-жа Румяна Григорова с неуважителната думичка “хонорар”.