Интересно предизвикателство и опит за мен беше да участвам в наскоро проведен конкурс за длъжността “Завеждащ редакция Пресфото” в БТА. Самото прилагане на конкурсно начало при подбора за длъжността ме респектира положително. Преминах успешно първия тур на интервюто, бях поканен за втори тур заедно с още четири кандидата. По изискване на организаторите на конкурса, преминалите за втори тур трябваше да присъстват междувременно и на един работен ден в агенцията.

На вторият тур основният въпрос към мен касаеше впечатленията ми от работата на звеното, добити през въпросния работен ден. Подсказано ми бе, че не са доволни от работата му понастоящем и очакват от кандидата (в случая от мен) критични забележки, както и предложения за такава промяна в организацията на работата, при която работното време на репортерите да бъде максимално уплътнено, при това с ефективни резултати от финансова гледна точка. Моите моментни впечатления от работния ден, на който присъствах, бяха преобладаващо позитивни. В този ден екипът, състоящ се предимно от млади и компетентни репортери, се справяше отлично с покриването на доста снимачни задачи свързани с отразяването на важни събития и участие на правителствени и други официални лица. Наблюдавах репортери, които много професионално и съвестно си изпълняват задачите, въпреки неудовлетвореността си от ниските заплати и разпадащата се техника с която работят.

Разминаването на моите предложения за повече стимулиране и мотивиране на екипа от репортери, в това число и с по-нова и адекватна техника, охлади окончателно предварително зададените очаквания от качествата на кандидата за тази динамична и отговорна длъжност. Какво да се прави, не обичам да подхранвам амбициозни илюзии, да давам предложения и обещания, за които предварително зная че са трудно осъществими при липсата на адекватен пазар за този труд днес.

Въпреки крайния неуспех  съм доволен от участието си. Добих преки впечатления от работата на колегите там, както и ценен за мен опит с актуална дата. Основен мотив за решението ми да участвам в конкурса беше предизвикателството за работа в агенция със ярка история повече от век и извоюван престиж не само у нас но и сред журналистическата общност по света.

Прекрасно разбирам стремежа на ръководството й днес да възвърне славата от миналото на отдел Пресфото-БТА, извоювана от блестящи фото-репортери, като Стефан Тихов, спечелил от Виетнам, през войната там, втора награда на най-престижния световен фотоконкурс „Уърлд пресфото“ – 1973.

Днес БТА работи в сложното ни време на криза, в конкурента среда, далеч от годините в монополна позиция. Всички световни медии в нашия глобализиращ се свят претърпяват радикални промени. Интернет буквално засмука новините от “вестникарската щампа” на шумните полиграфически цехове и дори от надпреварващите се за място в ефира радиа или магнетичните “малки” ТВ- екрани, колкото и огромни, високодинамични и блестящи да са те вече. Мрежата навред ни съпровожда, буквално в джоба ни, с телефона или даже в ръчен часовник… Всеки, навсякъде е репортер!

Пожелавам успех на новоизбрания колега, за тази престижна и отговорна длъжност, и опровергавайки ме, да удовлетвори амбициозните очаквания на ръководството в тази достолепна агенция!